آموزش واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال
تحلیل بازار های مالی
۱۳
آبان
۱۴۰۲
2,256 نفر
آموزش واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی و همگرایی مفاهیم مهمی در بازارهای مالی هستند که می توانند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارند. در حالی که شاخص‌های واگرایی و همگرایی می‌توانند بینش‌های ارزشمندی را در مورد تغییر روند یا ادامه ارائه دهند ...

وریفای(Verify) چیست؟ (احراز هویت در بازار های مالی)
۱۳
آبان
۱۴۰۲
1,342 نفر
وریفای(Verify) چیست؟ (احراز هویت در بازار های مالی)

در بازارهای مالی آینده امیدوار کننده‌ای دارد. با ادامه رشد استفاده از تراکنش های دیجیتال، تقاضای فزاینده ای برای راه حل های احراز هویت و تأیید امن و کارآمد وجود خواهد داشت. Verify با الگوریتم‌های پیشرفته، قابلیت‌های یادگیری ماشین و ...

بر‌ترین مقالات بورسی